Na úvodnú stránku

 ilustračná fotografia


Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:

• Komplexné elektroinštalačné práce
• Elektroinštalácie hotelov polyfunkčných domov a priemyselných objektov do 1000V
• Dodávka montáž a regulácia interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
• Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
• Elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
• LED osvetlenie
• Videovrátniky - domáce telefóny
• Elektrické vykurovanie voľných plôch (tzv. podlahové kúrenie), odkvapov, potrubí a pod., systémom DEVI
• Elektrické vykurovanie konvertormi
• Návrh, dodávka a realizácia bleskozvodov
• Návrh, dodávka a realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie NIKOBUS
• Návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov (EZS/tzv. Alarmov) Jablotron
• Návrh, dodávka, montáž a servis kamerových systémov – CCTV
• Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
• Dodávka a montáž Akumulátorov Exide pre záložné zdroje a Motorové vozidlá
• Návrh dodávka a montáž satelitných prijímačov a digitáleho televízneho príjmu.
• Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
• Havarijná služba - NON-STOPNa všetky horeuvedené činnosti vlastníme potrebné oprávnenia a osvedčenia. Pri realizácii každého projektu dbáme na dôslednosť a kvalitu nami vykonanej práce. Svedčí o tom aj fakt, že doposiaľ sme nezaznamenali žiadnu reklamáciu. Sme schopní prispôsobiť sa Vašim nadštandardným a nezvyčajným požiadavkám, pričom je pre nás prioritou dodržanie vopred dohodnutých termínov Spoločnosť Bestservis bola založená po predošlých skúsenostiach pôsobenia v elektrotechnickom priemysle, najmä v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác stredného rozsahu pri zhotovovaní elektrických rozvodov v priemyselných objektoch, občianskej výstavby, pri rekonštrukciách obytných a rodinných domov. Ďalej pri montážach vo výrobných závodoch a pod.

• návrh • dodávka • realizácia •

© 2013 BESTSERVIS SK s.r.o., all rights reserved, info@bestservis.sk

elektroinstalaciemalacky.sk

Služby

Bestservis